CREATIEVE ONTWIKKELING
DEINZE • Vertrekkend vanuit de art-thérapie évolutief, symboolduiding en mythische verbeelding ontwikkelen we onze (vaak verborgen) talenten en kwaliteiten. We transformeren blokkades en trauma's doorheen een bewustwordingsproces. We volgen de creatieve roep van de ziel en leren onze innerlijke belevingswereld tot uitdrukking te brengen.
9800 Deinze
breng me hierheen